Przechodzimy do zakładki Moje Konto


Wybieramy z menu zakładkę "Moje Ogłoszenia"


Następnie "Promuj"Spośród pakietów wybieramy jeden, który nas interesuje.

Następnie wybieramy sposób płatności oraz akceptujemy warunki portalu.

Przechodzimy dalej klikając przycisk "Kontynuuj"Proszę wpisać właściwe dane dla Imienia oraz nasz adres email

Następnie przechodzimy do płatności z użyciem przycisku "KUPUJĘ I PŁACĘ"Pojawi się lista z dostępnymi płatnościami, które obsługuje portal. Wybieramy jedną z nich, aby zrealizować aktywację pakietu.

Po poprawnym przejściu procesu płatności nasze ogłoszenie zyska pożądane przez nas atrybut np. w postaci
promocji.